• exitorange
 • sito
 • frenchconnection
 • ak
 • prinzregent
 • marvin
 • panznieba
 • sb77
 • Nautilus
 • Jacksta
 • reckon
 • norman
 • CineCaramelo
 • conceptive
 • aleKSandra
 • kinolux
 • nemoflow
 • harmony
 • photoautomat
 • mysteriousbones
 • never-mind
 • nafn
 • smange
 • eyjolf
 • pambuk
 • lalaland111
 • justlikepeyton
 • lovebeautiful
 • cigne
 • fatique
 • beinthe
 • Americanlover
 • guyver
 • piglet
 • jointskurwysyn
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

4305 886a 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaluna laluna
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialaluna laluna
3690 f7aa
Reposted fromonlyman onlyman viaquinne quinne
5684 fa77 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Jeśli on nie reaguje, to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma Cię w dupie. Jeśli nie przedstawia Cię znajomym, to nie traktuje Cię poważnie, albo się Ciebie wstydzi. I wiesz, co jest najlepsze? W takiego faceta najbardziej się wkręcisz." 
5649 3d61 500
  Haines Junction, Kanada
5165 9a10 500
Reposted fromerq erq viapomoor pomoor
5274 78ec 500
Reposted fromSulejman Sulejman viaSilentForest SilentForest
5217 44c8 500
Reposted frompiehus piehus viacolorfulsurprise colorfulsurprise
6871 e248
Reposted fromfabrikk fabrikk viaspiritual spiritual
6877 ed4e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialevune levune
3605 9812
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapuszka puszka
Ordinary life is not separate from the spiritual
— Anonymous
Reposted fromspiritual spiritual
Often, the best question is the simplest one: ‘What do I need to know now?’
— I-Ching
Reposted fromspiritual spiritual
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viakarna karna

September 17 2018

5307 09fb
[jointskurwysyn] - dawno nie było tej japy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl