• exitorange
 • sito
 • frenchconnection
 • ak
 • prinzregent
 • marvin
 • panznieba
 • sb77
 • Nautilus
 • Jacksta
 • reckon
 • norman
 • CineCaramelo
 • conceptive
 • aleKSandra
 • kinolux
 • nemoflow
 • harmony
 • photoautomat
 • mysteriousbones
 • never-mind
 • nafn
 • smange
 • eyjolf
 • pambuk
 • pantaloniara
 • justlikepeyton
 • lovebeautiful
 • cigne
 • fatique
 • beinthe
 • Americanlover
 • guyver
 • piglet
 • jointskurwysyn
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

1923 efab 500
Reposted fromsarazation sarazation viavertheer vertheer
8106 a74c 500
Reposted fromtwice twice viaWlodara Wlodara
5213 9758 500

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv
- Będę cię mógł jeszcze zobaczyć? - zapytał. Jego głos zabrzmiał ujmująco niepewnie. 
Uśmiechnęłam się.
- Jasne.
- Jutro?
- Cierpliwości - poradziłam. - Nie chcesz chyba wydać się nadgorliwy.
- Oczywiście, że nie, dlatego zaproponowałem jutro - odparł. - Chciałbym się z tobą znów spotkać dziś wieczorem, ale gotów jestem poczekać całą noc i kawałek jutra.
— J. Green
Reposted fromthesmajl thesmajl
1191 812b 500
doprawdy smutne
Reposted fromautoterapia autoterapia viavertheer vertheer
jeśli chodzi o porządek, to zawsze mam w pokoju czystą.
Reposted fromnewsfrom60s newsfrom60s viajessamine jessamine
7845 d506
Reposted frommaruuda maruuda viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
za dużo żyję przez sen, wciąż odróżnić jawe za ciężko, to weszło w krew mi jak wenflon...
— Planbe przez sen
Reposted fromSalute Salute viaseleneskin seleneskin
7748 5f1f
Reposted fromsiseniorita siseniorita viabadblood badblood

September 23 2017

5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viakhal khal
9925 740c 500
Reposted frombrumous brumous viamagolek22 magolek22
6752 7fbb 500
Reposted fromVanilleTiger VanilleTiger viamagolek22 magolek22
8255 2644 500
Reposted fromJamalus Jamalus viaTamahl Tamahl
0027 3a35 500
Reposted fromsheismysin sheismysin
0051 8e58
Reposted fromsheismysin sheismysin
0611 71a1
Reposted fromsheismysin sheismysin
0871 5c1e
Reposted fromsheismysin sheismysin
0884 0ea3
Reposted fromsheismysin sheismysin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl